Peugeot „308 protiv mina“ doniran udruzi M.A.R.E.
  • Napisao/la  PR / Peugeot
  • Objavljeno u Novosti

Peugeot „308 protiv mina“ doniran udruzi M.A.R.E.

Peugeot „308 protiv mina“, koji je oslikao slikar Lovro Artuković, doniran je rehabilitacijskom Centru M.A.R.E. (Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije) u Rovinju.

Peugeot Hrvatska donirala je vozilo „308 protiv mina“ udruzi M.A.R.E. u srijedu, 24. prosinca 2014. Ispred Udruge M.A.R.E. gđa Marija Plesec Pongrac, je primila automobil koji će se koristiti u svrhu pomoći pri oporavku i rehabilitaciji djece žrtava mina u cijeloj regiji.
Svrha ove donacije je pružanje pomoći u oporavku i rehabilitaciji društveno osjetljivih i/ili isključenih skupina i pojedinaca, posebno osoba sa invaliditetom, djece i mladih – jačati sustav potpore djeci i mladima žrtvama psiholoških trauma, kao i njihovim obiteljima, u borbi s posljedicama trauma.

Centar M.A.R.E. je aktivan od ljeta 2012. godine, a nalazi se u zgradi nekadašnjeg dječjeg vrtića u krugu rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju, koja je tijekom sedam godina u potpunosti rekonstruirana i potpuno prilagođena za rad sa žrtvama minsko-eksplozivnih sredstava i drugim osjetljivim i marginaliziranim skupinama.
Autosport.hr